m1

För ca två år sedan påbörjade jag arbetet med att göra reseach bland fotograf Tore Johnsons Parisbilder som finns arkiverade på Nordiska museet. Ett gediget jobb. Spännande att botanisera bland Tores 600 filmer. Resultatet blev 800 bilder som bakades ner till 100 till en ny bok med text av Per Lindström och 48 till en utställning med start den 17 september 2015 på Nordiska museet. Många bilder aldrig visade förr.

Under arbetets gång befann jag mig mentalt i Paris runt 1950. Följde kajerna. Stötte på Tores kompisar, Eduard Boubat, Louis Stettner. Brassaï. Ett efterkrigets Paris. Fattigt men med en pyrande optimism. Bilderna är fotograferade mellan 1947-1950. Ett stort tack till Jonas Hedberg på Nordiska som släppte in mig i arkiven